Tanke- & Livskraft

Tankar filtreras genom sinnet och påverkar oavsett om dom förblir dolda för dagsmedvetandet eller medvetandegörs. Känslor och kroppsreaktioner är effekter av tankar.

Tankar kan användas destruktivt eller konstruktivt och kan inte bara göra saker med dig utan även för dig. Du väljer inte medvetet tragiska situationer och motgångar men har möjlighet att medvetet välja hur du hanterar situationen när den väl uppstått! Genom eftertänksamma, positiva och stärkande tankar finns möjlighet att omforma livssituationen. För att skapa ett mer kraftfullt liv är det av stor vikt att komma i kontakt med sina tankar och därigenom förstå sina känslor.

Affirmationer kan med fördel användas för att ge positiva bekräftelser, sätta upp mål och ge styrka. Affirmationer är positiva föreställningar som uttalas som om de redan vore uppfyllda och sanna. Att bli medveten om sina tankar innebär att själv bestämma över sitt liv och inte längre behöva vara ett offer för omvärlden. Gränsen för vad Du kan och inte kan sätter Du själv.

 

Våra tankar påverkar oss hela tiden och så som vi tänker blir vi! 

Kan Du tänka dig det……….?

 

Livskraftsträning är all träning som sker i syfte att stärka, fördjupa och öka din egen kraft, fysiskt, psykiskt och andligt. Fysisk träning frigör endorfiner som verkar lugnande och smärtdämpande. Träning motverkar stressreaktioner i kroppen. Långvarig stress kan leda till förhöjd produktion av cortisol och adrenalin, tillstånd som är nedbrytande för kroppen.

Mental träning är minst lika betydelsefull som fysisk träning för att öka livskraften. Det är därför viktigt att hitta en träningsform som fördjupar mentalt och stärker psykiskt. Hitta balansen mellan träning och avslappning, att vara aktiv kontra passiv, få harmoni att uppstå.

Andlig träning syftar till att komma i kontakt med sin egen inre dialog, visdomen djupt inom dig som hela tiden försöker vägleda. Andlighet är ett tillstånd av total frid. Det är att verka utifrån kärlek i vetskap av vem man verkligen är. Livskraftsträning innebär också att lära sig ta ansvar för sina egna beslut. Att förstå att det är mina egna val och tolkningar som resulterar i hur livet gestaltar sig för mig. Rädsla, maktbeteende och offerroll är exempel på krafttjuvar.

Att ta hand om sig själv både fysiskt, psykiskt och andligt är en förutsättning för ett liv i glädje och kraft – livskraft! 

 

Startsida