Hälsosann Yoga kräver inga förkunskaper och jag individanpassar träningen utifrån vars och ens behov och rörelseförmåga.

Under mina yogapass ingår alltid yogafilosofi för att lära sig förstå vad yoga egentligen handlar om och därigenom bättre förstå sig själv, andra och samband däremellan. Allt som upplevs på yogamattan kan omvandlas till att förstå sig själv i livets olika situationer …

Man kan lite förenklat säga att yinyoga handlar om avaktivering av muskler och upplösande av spänningar i syfte att uppnå avslappning och stillhet.
Yangyoga handlar mer om muskelaktivitet och utforskandet av energiflöde genom kroppen i olika positioner, statiskt eller i flöde, vinyasa.

 ................................................................................. 
Hälsosanns ordinarie kursutbud finns på två orter: 
OPPMANNA, Oppmannavägen 241
ÅHUS, Åhus Mat & Spa, Fädriften 2 
SOMMARKURSEN, Björkebodavägen 74-70 i Oppmanna
.................................................................................  

SOMMARKURSER 2019
Vecka 28-32

HÄLSOSANN Yoga, Meditation & Spabad

 

Måndagar - OPPMANNA - kursstart 8 juli 2019.

Utomhusyoga & meditation på Oppmannabergets sluttning som kan kombineras med spabad, bubbel och frukt.
Bad kan ske före alternativt efter klassen. 

16.30-17.30 Spabad
18.00-19.30 Yoga & Meditation
19.00-20.00 Spabad

 

Onsdagar - ÅHUS - kursstart onsdag 10 juli 2019.

18.00-19.30 Yoga & Meditation på Åhus Mat & Spa.
OBS - spabad endast i Oppmanna.

Kostnad:
Y
oga & Meditation 150 kr/g, 5 veckor 600 kr.
Spabad 60 min med bubbel och frukt 200 kr/g.

Yoga, meditation och Spabad i kombination 300 kr/g.

  ................................................................................. 

KURSER HÖSTEN 2019

HÄLSOSANN YinYoga / Restorativ       

YinYoga är en meditativ yogaform som låter oss komma in i oss själva och utforska såväl kropp som sinne. Genom mjuka och stöttande positioner utforskas vårt inre såväl fysiskt som mentalt och känslomässigt. Med andningens hjälp medvetandegörs, upplöses och/eller fördjupas positionerna. Restorative är den lugnaste och mest återhämtande formen av yoga. Här ges tid och utrymme för kropp och själ att förenas - yogas tillsammans - för att uppnå självläkning.   

Måndagar 18.00-19.30 i Oppmanna.
Kursstart 26 augusti 2019.  
Kursen omfattar 8 gånger, kostnad se nedan.

Onsdagar jämna veckor 18.00-19.30 i Åhus. 
Kursstart 28 augusti 2019.
Kursen omfattar 8 gånger, kostnad se nedan.

 

HÄLSOSANN YangYoga / VinYasa 

Yangyoga är mer fysisk men omfattar även andningstekniker och närvaro i kroppen. Jag går noggrant igenom alla övningar och var och en lär sig förstå sin kropps anatomi och vilka övningar som är bra för just den individens behov/begränsingar.

Torsdagar 17.00-18.30 i Oppmanna
Kursstart 29 augusti 2019. 
Kursen omfattar 8 gånger, kostnad se nedan.

Onsdagar ojämna veckor 18.00-19.30 i Åhus
Kursstart 28 augusti 2019. 
Kursen omfattar 8 gånger, kostnad se nedan.

.................................................................................  

Kostnad 
Välj den kurs eller kurskombination Du önskar.

8 veckor, 1 200 kr
2 ggr/v eller 2 kurser/kväll under 8 v, 
2 100 kr (300 kr rabatt) 

................................................................................. 

Hälsosann Friskvård erbjuder kurser som kombinerar det bästa av inre styrketräning med fysiskt stärkande träning. Ett holistiskt synsätt som ser till hela människan. Dagens livspussel är ofta svårt att få ihop och här erbjuds och provas olika verktyg för att få harmoni och balans, såväl mentalt som fysiskt.

Kurser kan även ordnas efter egna önskemål gentemot företag, kommun och landsting.

 .................................................................................

Välkommen med din anmälan

Kontaktuppgifter hittar du här.

Kursavgiften ska vara inbetald före kursstart till 
Bankgiro 5907-1662 eller Swish 123 305 58 37.

Anmälningar och tidsbokningar är bindande. Avbokning mindre än 24 timmar före kursstart eller bokad tid debiteras.

 

Startsida  Läs mer om Yoga här