YinTorp

Björkebodavägen 74-70, 291 57  Arkelstorp


Nytt retreatställe och rekreationsställe är under uppbyggnad. 
Första etappen beräknas vara klar hösten 2019.

YinTorp kommer därefter att utvecklas vidare under de kommande åren.... 

 

Startsida